• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Undervisningen på Løkketangen Trafikkskole

Skolen følger til enhver tid gjeldende Læreplan utgitt av Vegdirektoratet.

Ditt første steg på Veien til Førerkortet er å gjennomgå Trafikalt grunnkurs som består av:

10 timer a 45 min Teori
4 timer a 45 min Førstehjelp
3 timer a 45 min Mørkekjøring ( fra 1.11 – 15.3)

Dersom du tar kurset mellom 16. mars og 31 okt. må mørkekjøring tas innen 31. jan påfølgende år.

Før du har lov å øvingskjøre, MÅ du ha Trafikalt grunnkurs. Det gjelder også før du starter privat øvingskjøring.

Trafikalt grunnkurs gjelder kun for de under 25 år.

Husk:

KJØREBEVISET – som utstedes av Statens vegvesen etter fullført kurs, må alltid være med når du øvingskjører.

Den praktiske delen består av:

Del 1:
Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse - dvs lære å beherske bilen.
Antall timer er individuelt
1 obligatorisk veiledning time

Del 2:
Trafikal kompetanse - dvs atferd i trafikken, kjøre iht lover og regler.
Antall timer er individuelt
1 obligatorisk veilednings time

Del 3:
Sikkerhetskurs på bane (glattkjøring)
Består av 4 timer kjøring / lastsikringskurs / teori

Del 4:
Sikkerhetskurs på vei (landeveiskjøring)
Består av 9 t kjøring, 4 t teori

Skolen har utarbeidet detaljert læreplan for den obligatoriske delen av opplæringen.
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS