• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Kjøretentamen

For å gå opp til førerprøven må Målet for opplæringen være nådd.

For å teste det, kjøres en kjøretentamen som vil bli vurdert etter samme kriterier som førerprøven. Hvis tentamen blir underkjent (stryk), fraråder skolen å fremstille deg for prøven.

De alle fleste velger å ta tilleggstimer, da de ser verdien i å unngå stryk som koster både tid og penger.
 
 
 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS