• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Teori og praksis går hånd i hånd!

Den beste form for læring, er at teori og praksis går ”hånd i hånd”.

Skolen har et opplegg, til den som ønsker det, å jobbe med oppgavebok sammen med læreboken.
Det blir gitt oppgaver hva du skal jobbe med til den påfølgende kjøretimen.
Oppgavene blir rettet av lærer. Spørsmål du synes er vanskelig, vil bli gjennomgått i fellesskap.

På den måten har du større utbytte av kjøretimene når du er forberedt på teorien. Dette har blitt godt mottatt av mine kunder. Dessuten vil du etter all sannsynlighet unngå stryk på teoriprøven.

Består du teoriprøven ved 1.forsøk, får du en påskjønnelse fra skolen.
 
 
 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS