• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Hovedmål for opplæring satt av Vegdirektoratet

Etter opplæring skal du ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte.
Du skal ha de kunnskaper, ferdigheter, den selvinnsikt og risikoforståelse som er nødvendig for å kjøre på en måte som er trafikksikker og gir god samhandling og trafikkavvikling.

Det skal kjøres i samsvar med gjeldene regelverk. Det skal også tas hensyn til miljøet. (Ikke forurense unødvendig.)
 
 
 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS