• Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Ledsager - samarbeid

Grunnen til at du kan begynne å øvingskjøre allerede fra 16 år, er at du skal få mest mulig erfaring før du får førerkort.

Det anbefales derfor at det inngås et samarbeid med den du øvingskjører med (foreldre / ledsager) og trafikklærer. Det innebærer at ledsager er med på noen kjøretimer underveis i opplæringen så vedkommende får råd og tips om hva som skal øves på og hvordan.

Vi opplever dessverre altfor ofte at noe har blitt innøvd feil hjemme, som vi må bruke tid på å korrigere. Det må bli mest mulig samsvar mellom trafikkskolen og det som øves hjemme, da det vil gi best mulig læringsresultat og mengdetrening.

Du er da bedre rustet når du skal ut i trafikken på egenhånd.
 
 
 

Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS